Heffing forensenbelasting tijdens werk in buitenland

De Gemeentewet biedt gemeenten de mogelijkheid om een forensenbelasting te heffen. Dat is een belasting van natuurlijke personen die niet in de gemeente wonen, maar in die gemeente wel op meer dan 90 dagen per jaar de beschikking hebben over een gemeubileerde woning.

Volgens Hof Amsterdam is terecht forensenbelasting geheven van iemand die voor haar werk naar het buitenland was vertrokken en haar woning in Nederland aanhield. De eigenaresse had de woning tijdens haar verblijf in het buitenland willen verhuren maar was er niet in geslaagd om huurders voor de woning te vinden. De eigenaresse voerde verder aan dat zij door haar verblijf in het buitenland niet over meer dan 90 dagen over de woning kon beschikken.

Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad geldt bij een gemeubileerde woning die is bestemd voor verhuur, maar die ook door de eigenaar zelf wordt gebruikt, dat de woning beschikbaar is voor de eigenaar wanneer deze niet is verhuurd of wanneer eigen gebruik in verband met verhuur is uitgesloten. De woning was in het jaar 2010 niet verhuurd, maar werd in dat jaar wel door de eigenaresse gebruikt. Er was geen sprake van beperkingen in het gebruik van de woning door de eigenaresse. Het hof oordeelde daarom dat de woning haar het gehele jaar ter beschikking stond. Dat zij daar gezien haar werk in het buitenland en het aantal verlofdagen per jaar feitelijk niet negentig dagen of meer kon verblijven, deed niet ter zake.

Deel deze pagina: