Belastingverdrag met Duitsland en de gevolgen

Door de inwerkingtreding per 1 januari 2016 van het nieuwe belastingverdrag met Duitsland zijn enkele regelingen vervallen. Het betreft de regeling met betrekking tot ontslagvergoedingen, de regeling bloemenhandelaren en de oude regeling grensoverschrijdende land- en bosbouwbedrijven. De in deze laatste regeling opgenomen winstverdeling wordt onder het nieuwe verdrag voortgezet. Duitsland en Nederland hebben afgesproken om binnenkort een overeenkomst te publiceren over de toepassing van de nieuwe compensatieregeling voor in Nederland wonende grensarbeiders. Er komt geen nieuwe regeling bloemenhandelaren. Op basis van jurisprudentie van het Bundesfinanzhof is het voor Duitsland niet mogelijk om in onderling overleg een regeling over ontslagvergoedingen te treffen. Dit onderwerp kan worden meegenomen in een toekomstige aanpassing van het belastingverdrag.

Het nieuwe belastingverdrag bevat een algemene overgangsregeling. Belastingplichtigen kunnen een jaar lang een beroep doen op deze algemene overgangsbepaling. De overgangsregeling is ook van toepassing op de hiervoor genoemde besluiten.

Deel deze pagina: