Wijzigingen 2016 voor IB-ondernemers

Oudedagsreserve
De toevoeging aan de oudedagsreserve bedraagt in 2016 9,8% (2015: idem) van de winst, maar maximaal € 8.774 (2015: € 8.631). De toevoeging wordt verminderd met ten laste van de winst gekomen pensioenpremies.

Ondernemersaftrek
De ondernemersaftrek omvat:
• de zelfstandigenaftrek;
• de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk;
• de meewerkaftrek;
• de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid en
• de stakingsaftrek.

Alleen de bedragen van de aftrek speur- en ontwikkelingswerk zijn gewijzigd. Deze aftrek bedraagt in 2016 € 12.484 (2015: € 12.421). Wie in een van de vijf voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer was en in deze periode niet meer dan tweemaal de S&O-aftrek heeft toegepast, heeft recht op een verhoogde aftrek speur- en ontwikkelingswerk. De verhoging bedraagt € 6.245 (2015: € 6.213).

Deel deze pagina: