Premies lijfrenteverzekeringen

Betaalde premies voor lijfrenteverzekeringen zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Voor iemand die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt bedraagt de aftrekbare premie (jaarruimte) 13,8% (2015: idem) van de premiegrondslag. De jaarruimte is maximaal € 12.355 (2015: € 12.153). De jaarruimte wordt verminderd met de opbouw van pensioenaanspraken en dotaties aan de oudedagsreserve.

Wie in de voorgaande zeven jaar de jaarruimte niet (geheel) heeft benut, kan gebruik maken van een aanvullende aftrek. Deze reserveringsruimte bedraagt 17% (2015: idem) van de premiegrondslag in het jaar van aftrek. Er geldt een maximum van € 7.088 (2014: € 7.052). Voor wie aan het begin van het kalenderjaar maximaal tien jaar jonger is dan de AOW-gerechtigde leeftijd wordt dit maximum verhoogd tot € 13.997 (2015: € 13.927).

De premiegrondslag is het totaal van de winst uit onderneming, het resultaat uit werkzaamheden en het inkomen uit arbeid in het vorige jaar, met een maximum van € 101.519 (2015: € 100.000) en verminderd met de (AOW) franchise ter grootte van € 11.996 (2014: € 11.936).

Voor tijdelijke oudedagslijfrenten is het maximale bedrag van de jaaruitkering € 21.248 (2015: € 21.142). Premies voor tijdelijke oudedagslijfrenten zijn alleen aftrekbaar als de uitkeringen niet eerder ingaan dan in het jaar waarin men de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Deel deze pagina: