WOZ-waarde woning kan ook van belang zijn voor legaat

Bij de waardering van een nalatenschap voor de erfbelasting moet een woning die onderdeel is van de nalatenschap worden gewaardeerd op de WOZ-waarde. Een erflaatster kende in haar testament aan iemand een legaat toe in contanten ter grootte van 10% van het saldo van haar nalatenschap. Aan de legataris werd een aanslag erfbelasting opgelegd uitgaande van een door de notaris gemaakte berekening van de waarde van het legaat van € 62.430. Deze berekening was hoger dan het door de legataris daadwerkelijk ontvangen bedrag. De notaris was uitgegaan van de WOZ-waarde van de woning van de erflaatster. De legataris meende dat dit niet correct was.

Volgens Hof Amsterdam gelden de waarderingsregels voor de erfbelasting ook voor de bepaling van de waarde van het legaat. Dat is volgens het hof niet in strijd met internationale, Nederland bindende, verdragen. De Hoge Raad vindt dat het hof terecht ervan is uitgegaan dat bij de waardering van de nalatenschap de waarderingsregels voor een woning moeten worden toegepast. Dat geldt ook voor de bepaling van de omvang van een legaat dat afhankelijk is van de waarde van een woning.

Deel deze pagina: