Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016

De bedragen van diverse uitkeringen zijn gekoppeld aan de hoogte van het minimumloon. Per 1 januari 2016 stijgt het minimumloon van € 1.507,80 naar € 1.524,60 bruto per maand.

AOW-uitkeringen

Gehuwden/samenwonenden, per maand € 758,39
Idem, vakantie-uitkering per maand  € 51,12
Totaal € 809,47
Gehuwden/samenwonenden met maximale toeslag (partner jonger dan 65 jaar), per maand  € 1.516,78
Idem, vakantie-uitkering per maand € 102,24
Totaal € 1.619,02
Maximale toeslag per maand  € 758,39
Vakantie-uitkering per maand  € 51,12
Totaal € 809,47
Alleenstaanden, per maand € 1.112,67
Vakantie-uitkering per maand € 71,56
Totaal € 1.184,23


Kinderbijslag
De bedragen van de kinderbijslag worden niet alleen geïndexeerd, maar ook verhoogd. Vanaf 1 januari 2016 gelden de volgende bedragen per kwartaal:
Per kind van 0 t/m 5 jaar (70%): € 197,67
Per kind van 6 t/m 11 jaar (85%): € 240,03
Per kind van 12 t/m 17 jaar (100%): € 282,39

Kinderopvang
De maximum uurprijzen voor de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang voor 2016 zijn als volgt.
Dagopvang: € 6,89
Buitenschoolse opvang: € 6,42
Gastouderopvang: € 5,52.

Transitievergoeding
De transitievergoeding is verschuldigd wanneer een dienstverband van 2 jaar of langer op initiatief van de werkgever wordt beëindigd. Voor 2015 is de transitievergoeding maximaal € 75.000 of een jaarsalaris als dat jaarsalaris hoger is. Per 1 januari 2016 geldt een maximum van € 76.000.

Deel deze pagina: