Vaststelling woonplaats erflater

Volgens de Successiewet 1956 wordt erfbelasting geheven over de nalatenschap van iemand die ten tijde van zijn overlijden in Nederland woont. In aanvulling daarop geldt de fictie dat een Nederlander die binnen 10 jaar na emigratie uit Nederland komt te overlijden, geacht wordt in Nederland te wonen ten tijde van zijn overlijden. De woonplaats van een erflater wordt volgens de Algemene wet inzake rijksbelastingen beoordeeld aan de hand van de omstandigheden van het specifieke geval

De woonplaats van een erflater was in een procedure voor Hof Den Bosch over een aanslag erfbelasting inzet van het geschil. De erflater was overleden in een Nederlands ziekenhuis in het voorjaar van 2009. Niet in geschil was dat de erflater tot en met 31 december 2008 niet in Nederland woonde. De vraag kwam er dus op neer of de erflater op of na 1 januari 2009 in Nederland is gaan wonen. De erflater was zonder zijn persoonlijke bezittingen mee te nemen op 1 januari 2009 in Nederland aangekomen vanuit Puerto Rico. Daar had hij een woning, waar zijn vriendin woonde. Ook had hij daar zakelijke belangen en verplichtingen. In Nederland had hij niet de beschikking over een duurzaam ingerichte woning. Op zijn Nederlandse bankrekeningen stonden bescheiden saldi, terwijl het merendeel van zijn vermogen en beleggingen zich in Puerto Rico bevond.
Volgens het hof waren er aanwijzingen dat de erflater zich kort voor zijn overlijden oriënteerde op een mogelijke terugkeer, maar stond niet vast of en wanneer dat zou gebeuren. Er waren onvoldoende aanknopingspunten voor het oordeel dat de erflater ten tijde van zijn overlijden in Nederland woonde.

Deel deze pagina: