Tijdelijke Vpb-vrijstelling zeehavens vervalt per 1 januari 2017

De Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen omvat een tijdelijke vrijstelling voor zeehavens. De bedoeling is dat deze tijdelijke vrijstelling vervalt zodra op Europees niveau een gelijk speelveld voor zeehavens is bereikt. De Europese Commissie heeft bezwaren tegen deze vrijstelling. Naar aanleiding van overleg dat de staatssecretaris van Financiën met de Europese Commissie heeft gevoerd, laat de staatssecretaris weten dat de vrijstelling waarschijnlijk vervalt voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2017. Dit ondanks het ontbreken van een gelijk Europees speelveld. De staatssecretaris verwacht een formeel besluit van de Europese Commissie in het eerste kwartaal van 2016.

Het kabinet blijft bij de Europese Commissie aandringen op het opstellen van richtsnoeren voor staatssteun aan zeehavens en op de bestrijding van oneerlijke concurrentie door staatssteun op het terrein van de zeehavens.

Deel deze pagina: