Verlaging douanerechten bij terugroepactie fabrikant

De Hoge Raad heeft prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie EU over de heffing van douanerechten. De vragen hebben betrekking op de mogelijkheid die het Communautair Douanewetboek kent om teruggaaf van douanerechten te verlenen wanneer als gevolg van een gebrek de douanewaarde wordt verlaagd omdat de verkoper de kosten van herstel voor zijn rekening neemt.

Een importeur van auto’s had om gedeeltelijke terugbetaling van douanerechten gevraagd in verband met een terugroepactie van de fabrikant. Omdat zich in enkele gevallen bij auto’s van een bepaald type problemen hadden voorgedaan met de stuurinrichting, besloot de fabrikant tot een terugroepactie waarbij alle auto’s van dat type van een nieuw onderdeel werden voorzien. Bij de terugroepactie werd niet gekeken of het mogelijke defect zich ook werkelijk had voorgedaan. De kosten van de terugroepactie werden door de fabrikant vergoed aan de importeur. Volgens de importeur moest de oorspronkelijk aangegeven douanewaarde worden verminderd met de van de fabrikant ontvangen vergoeding om de werkelijke douanewaarde vast te stellen. De inspecteur heeft het verzoek om teruggaaf afgewezen omdat geen sprake was van vastgestelde gebreken aan de auto.

De Hoge Raad wil van het Hof van Justitie EU weten of de mogelijkheid van teruggaaf ook geldt voor gevallen waarin wordt vastgesteld dat bij de aanvaarding van de aangifte voor een bepaald goed het met de fabricage samenhangend risico bestond dat een onderdeel daarvan tijdens gebruik defect raakt en de verkoper op grond van zijn garantieverplichting de door de koper gemaakte kosten voor aanpassing van het goed voor zijn rekening neemt. Deze vergoeding is een vorm van prijsvermindering. Wanneer de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord is de vraag of de aangegeven douanewaarde na toekenning van deze prijsvermindering mag worden verlaagd.
Ten slotte wil de Hoge Raad weten of de aan wijziging van de douanewaarde gestelde voorwaarde, dat de voor de goederen betaalde prijs binnen twaalf maanden na de datum van aanvaarding van de aangifte moet zijn aangepast, is toegestaan.

Deel deze pagina: