Lunchverstrekking bij vaktechnisch overleg en BUA

Het besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (BUA) bepaalt ondermeer dat een ondernemer geen recht heeft op aftrek van voorbelasting die drukt op de verstrekking van spijzen en dranken aan zijn personeel wanneer de ondernemer daarvoor niets in rekening brengt.

Een belastingadvieskantoor organiseerde wekelijks vaktechnisch overleg. Dat gebeurde tijdens de lunchpauze of buiten kantooruren om de werkzaamheden zo min mogelijk te hinderen. Deelname aan deze bijeenkomsten is verplicht voor de werknemers van het kantoor. De werkgever verstrekt tijdens de bijeenkomsten belegde broodjes. De werknemers betalen daarvoor geen eigen bijdrage. De vraag was of het BUA op het onderdeel van uitsluiting van de aftrek van omzetbelasting op spijs en drank verbindend is. Het belastingadvieskantoor bestreed dat onder verwijzing naar oudere jurisprudentie van het Hof van Justitie EU. In die jurisprudentie heeft het Hof van Justitie EU enkele criteria genoemd die bepalen of een verstrekking kan worden aangemerkt als een fictieve dienst. Volgens het belastingadvieskantoor werd aan deze criteria voldaan, omdat er bijzondere omstandigheden waren die de werkgever ertoe dwingen om de kosten van spijs en drank voor zijn rekening te nemen. Wanneer de werkgever niet zou zorgen voor de lunch dan zouden de vaktechnische bijenkomsten meer tijd vergen. Dat zou dan ten koste gaan van de doelstelling om zoveel mogelijk declarabele uren te maken. Hof Amsterdam is van oordeel dat het BUA wel verbindend is. Het hof ziet niet in hoe het zelf meebrengen van een lunch door de werknemers naar vaktechnische bijeenkomsten ten koste zou gaan van het realiseren van declarabele uren.

Deel deze pagina: