Verkoopopbrengst aandelen belast als lucratief belang

Er is sprake van een bron van inkomen bij deelname aan het economisch verkeer om voordeel te behalen als het behalen van voordeel in redelijkheid objectief kan worden verwacht. Een van de bronnen van inkomen is het resultaat uit werkzaamheid. Tot het resultaat uit werkzaamheid wordt gerekend het hebben van aandelen die een lucratief belang vormen. Het gaat dan om voordelen uit aandelen die als een beloning voor werkzaamheden van de belastingplichtige moeten worden aangemerkt.

Een voorbeeld van een lucratief belang is te vinden in een onlangs door de rechtbank Den Haag behandelde casus. Een wetenschapper had in het kader van zijn dienstbetrekking intellectuele eigendom voor zijn werkgever ontwikkeld. Een deel daarvan bleek niet bruikbaar voor de werkgever. In zijn vrije tijd schreef de wetenschapper een businessplan om dat niet bruikbare deel te verzelfstandigen en in de markt te zetten. Daartoe werd door een geïnteresseerde partij een vennootschap opgericht. De wetenschapper kreeg de kans om een aantal aandelen in die vennootschap te kopen voor de nominale waarde. Enkele jaren later werden alle aandelen verkocht. Dat leverde de wetenschapper een bedrag van € 136.000 op. De rechtbank was van oordeel dat de verkoopopbrengst van de aandelen belast was vanwege het verband tussen de werkzaamheden en het aandeelhouderschap van de wetenschapper. Alleen enkele personen die in dezelfde omstandigheden verkeerden als de wetenschapper waren in staat gesteld om bij de oprichting van de vennootschap aandelen te verwerven.

Deel deze pagina: