Gebruik camera’s voor controle rittenadministratie

Volgens Hof Den Haag mag de inspecteur gebruikmaken van kentekengegevens die zijn verzameld met camera’s van de politie bij de beoordeling van de juistheid van een rittenadministratie. Dat gebruik is niet in strijd het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Eerder hadden enkele rechtbanken in vergelijkbare zin geoordeeld.

Het hof kwam tot deze uitspraak in een procedure over een naheffingsaanslag loonbelasting en een opgelegde vergrijpboete. De naheffingsaanslag en de boete hadden betrekking op het niet toepassen van de bijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak. De berijder van de auto had een verklaring geen privégebruik afgegeven. De camera’s van de politie maken gebruik van automatische nummerplaatherkenning. De Belastingdienst gebruikt de verzamelde gegevens voor fiscale controledoeleinden. De berijder meende dat het gebruik van die gegevens een inbreuk op zijn privacy was. Volgens het hof past het verzamelen en gebruiken van cameragegevens binnen de wettelijke taak van de Belastingdienst om een juiste belastingheffing te waarborgen. Inherent aan die taak is dat de Belastingdienst een ruime controlebevoegdheid heeft. Die bevoegdheid wordt in dit geval niet beperkt door de bescherming die het EVRM biedt.

Deel deze pagina: