Aanwezigheid herinvesteringsvoornemen

Belastingheffing over de boekwinst die wordt behaald bij de vervreemding van een bedrijfsmiddel kan worden uitgesteld door de vorming van een herinvesteringsreserve. Een voorwaarde voor de vorming van een herinvesteringsreserve is de aanwezigheid van het voornemen om tot herinvestering over te gaan. De keuze om een herinvesteringsreserve te vormen hoeft pas te blijken op de balans van het jaar van vervreemding van het bedrijfsmiddel.

De inspecteur bestreed de vorming van een herinvesteringsreserve door een BV in de jaren 2007 en 2008 omdat hij niet aannemelijk vond dat er aan het einde van die jaren een voornemen tot herinvesteren was. De rechtbank onderschreef die stelling, maar in hoger beroep kwam Hof Arnhem-Leeuwarden tot een ander oordeel. Uit een gespreksverslag uit 2007 bleek dat de BV het voornemen had om tot aankoop van een vervangend pand over te gaan. Dit bewijs werd ondersteund door verklaringen van enkele betrokkenen. De inspecteur bestreed dat een in 2010 gedane transactie als herinvestering kon worden aangemerkt. Omdat de procedure alleen betrekking had op de jaren 2007 en 2008 was dat niet van belang voor de beoordeling of er een herinvesteringsreserve kon worden gevormd.

Deel deze pagina: