Vierde nota van wijziging Belastingplan 2016

In een poging om de discussie over het Belastingplan 2016 af te ronden heeft de staatssecretaris van Financiën een vierde nota van wijziging op het oorspronkelijke wetsvoorstel ingediend. De bedoeling is hiermee tegemoet te komen aan zoveel mogelijk politieke wensen.

Koopkracht
De koopkracht voor gezinnen en ouderen wordt verhoogd door het budget voor de kinderopvangtoeslag te verhogen met € 100 miljoen. Deze maatregel moet ingaan in 2017. Vanaf 2016 wil het kabinet ook het budget voor de kinderbijslag met € 100 miljoen verhogen. Het budget voor de extra tegemoetkoming voor alleenstaande of alleenverdienende ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen wordt met ingang van 2016 verhoogd met € 3,7 miljoen per jaar. Daarnaast komt er vanaf 2017 € 100 miljoen extra beschikbaar voor de ouderenkorting. De algemene heffingskorting wordt in 2016 ten opzichte van de oorspronkelijke plannen met € 12 verhoogd tot € 2.242.

Vergroening
De energiebelasting op aardgas stijgt en de energiebelasting op elektriciteit daalt. Dat zou moeten leiden tot minder uitstoot van broeikasgassen.

Innovatie en ondernemen
De lasten op arbeid voor het bedrijfsleven dalen door een verlaging van de premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds. De energie-investeringsaftrek (EIA) gaat omhoog van 41,5% naar 58% om investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen aantrekkelijker te maken.

Schenkingsvrijstelling
De voorgestelde verruiming per 1 januari 2017 van de verhoogde eenmalige schenkingsvrijstelling tot maximaal € 100.000 mag verspreid over drie achtereenvolgende kalenderjaren worden benut. Volgens het huidige voorstel zou dat in een kalenderjaar moeten gebeuren.

Middelen
Om de hiervoor genoemde maatregelen te bekostigen gaat het tarief in de tweede en de derde schijf van de inkomstenbelasting minder omlaag dan in het oorspronkelijke wetsvoorstel. Het tarief komt in deze schijven nu uit op 40,2% tegen aanvankelijk 40,15%. In 2017 stijgen deze tarieven niet met de aanvankelijk voorgestelde 0,2% maar met 0,3% om dan uit te komen op 40,5%. Daarnaast wordt de accijns op rooktabak per 1 april 2016 met € 13,51 per kg verhoogd.

Stemming Tweede Kamer
De Tweede Kamer heeft het Belastingplan 2016 op 18 november 2015 aangenomen.

Deel deze pagina: