Afkoop voorkeursrecht belast

Inkomsten, die niet als winst uit onderneming en niet als loon uit dienstbetrekking zijn aan te merken, kunnen worden belast als resultaat uit overige werkzaamheden. Daarvoor is wel enige arbeid vereist of het inzetten van bijzondere kennis of kunde.

Een stichting verleende aan haar beide bestuurders een voorkeursrecht van koop op een onroerende zaak van de stichting. Op grond van dat voorkeursrecht konden zij de zaak overnemen voor de aankoopprijs wanneer de stichting deze binnen tien jaar na het verlenen van het voorkeursrecht zou willen verkopen. Voor het verkrijgen van het voorkeursrecht betaalden de bestuursleden geen vergoeding aan de stichting. In 2008 verkocht de stichting haar onroerende zaak nadat de bestuursleden afstand hadden gedaan van hun voorkeursrecht. Als vergoeding daarvoor werd de winst op de onroerende zaak aan de bestuursleden uitgekeerd. De Belastingdienst merkte deze vergoeding aan als resultaat uit overige werkzaamheden van beide bestuurders.

Hof Den Bosch was van oordeel dat de stichting de vergoeding aan de bestuursleden heeft gedaan vanwege hun positie als bestuurder van de stichting. In een dergelijke situatie is de vergoeding belast als resultaat uit overige werkzaamheden. Het hof accepteerde het betoog van de bestuursleden, dat er in 2008 geen te belasten voordeel was, niet. Het verleende voorkeursrecht was voorwaardelijk, omdat het afhankelijk was van verkoop binnen tien jaar. Pas in 2008 ontstond de verplichting om het gebouw aan de bestuursleden aan te bieden voor de oorspronkelijke koopsom. Op dat moment kreeg het voorkeursrecht pas waarde.

Deel deze pagina: