Verruiming schenkingsvrijstelling eigen woning in 2017

Met ingang van 1 januari 2017 geldt een verruimde vrijstelling voor schenkingen die verband houden met de financiering van een eigen woning. De vrijstelling geldt tot een bedrag van € 100.000. Voor deze vrijstelling is geen bepaalde familierelatie tussen schenker en verkrijger nodig. Wel geldt dat de verkrijger 18 jaar of ouder, maar niet ouder dan 40 jaar moet zijn. Het bedrag van € 100.000 wordt verminderd met eerder toegepaste verhoogde vrijstellingen, voor zover het gaat om schenkingen van ouders aan kinderen voor de eigen woning of de studie van hun kind.

Deel deze pagina: