Schenkingen aan kinderen

Ter besparing van erfbelasting na uw overlijden kan het zinvol zijn om al tijdens uw leven een deel van uw vermogen over te dragen aan uw kinderen. Denk eens na over het opstellen van een schenkingsprogramma. Spreiding van schenkingen over een bepaalde periode kan leiden tot een optimaal gebruik van de jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen aan kinderen.

Tip! Schenken kan door geld te geven, maar kan ook op papier. U moet de schenking dan wel vastleggen in een (notariële) akte en jaarlijks een rente van 6% betalen over het geschonken bedrag.

Schenkingen aan uw kinderen in 2015 zijn vrij van schenkbelasting tot een bedrag van € 5.277 per kind. Voor kinderen tussen 18 en 40 jaar geldt eenmalig een verhoogde vrijstelling van € 25.322. Deze eenmalig verhoogde vrijstelling kan verder worden verhoogd tot € 52.752 als de schenking betrekking heeft op financiering van de eigen woning van het kind of op een dure studie van het kind. Boven de vrijstelling geldt een tarief van 10% over de eerste € 121.926 en van 20% over het meerdere. Voor schenkingen aan anderen, bijvoorbeeld kleinkinderen, is het belastingvrije bedrag € 2.111.

Let op: Als u gebruik wilt maken van de verhoogde vrijstelling voor een schenking aan uw kinderen moet u in de aangifte schenkbelasting een beroep op deze vrijstelling doen.

Let op: Aangifte schenkbelasting voor schenkingen aan kinderen in 2015 moet vóór 1 maart 2016 gedaan zijn.

Deel deze pagina: