Lijfrentepremie

Als u een pensioentekort heeft, zijn de betaalde premies voor een lijfrenteverzekering aftrekbaar. De aftrekbare premie voor een lijfrente bedraagt in 2015 maximaal 13,8% van de premiegrondslag. Om de aftrekruimte voor lijfrentepremie dit jaar te benutten moet de premie uiterlijk op 31 december betaald zijn! Voor de berekening van een pensioentekort moet u uitgaan van de pensioenaangroei en het inkomen van vorig jaar. U heeft vermoedelijk een pensioentekort wanneer nu niet uw gehele inkomen is betrokken in de opbouw van uw oudedagsvoorziening.

Tip! Heeft u een pensioentekort? Dan komt u in aanmerking voor lijfrentepremieaftrek!

Deel deze pagina: