Arbeidsbeloning dga

De gebruikelijk loonregeling is van toepassing op een werknemer met een zeker aandelenbelang in de BV waarvoor hij werkt. In de regel gaat het om de directeur-grootaandeelhouder (dga) en zijn partner. Sinds 1 januari 2015 moet het loon van een dga ten minste gelijk zijn aan het hoogste van de volgende bedragen:
1. 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
2. het hoogste loon van de overige werknemers van de BV;
3. € 44.000.
De BV heeft de mogelijkheid om een lager loon aannemelijk te maken dan het op grond van de hoofdregel vastgestelde bedrag. Zolang het loon niet lager wordt dan € 44.000 mag rekening worden gehouden met een afwijking ten opzichte van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking van 25%.

Let op: De gebruikelijk loonregeling is van toepassing voor iedere BV waarin de dga een aanmerkelijk belang heeft en waarvoor hij werkzaamheden verricht.

Tip! De gebruikelijk loonregeling hoeft niet te worden toegepast als de werkzaamheden van de dga zo beperkt zijn dat een gebruikelijke beloning daarvoor niet hoger is dan € 5.000 per jaar.

Deel deze pagina: