Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW

Ter compensatie van de gevolgen van de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd is de tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW ingevoerd. Die regeling omvat de mogelijkheid van een overbruggingsuitkering in de periode tussen ingang van een vut- of (pre)pensioenuitkering en de latere ingang van de AOW-uitkering door de verhoging van de AOW-leeftijd. Bij de behandeling van het wetsvoorstel, dat de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd regelt, is in de Tweede Kamer gevraagd om de regeling te verlengen tot 1 januari 2023 en ook open te stellen voor mensen die tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2015 met vut of prepensioen zijn gegaan. De achtergrond voor het verzoek om verlenging is dat er mensen zijn die al per 1 januari 2013 deelnemen aan een regeling voor Vut- of prepensioen die pas na 1 januari 2019 afloopt. De achtergrond voor het verzoek om de regeling ook open te stellen voor mensen, die na 1 januari 2013 zijn gaan deelnemen aan een vut- of prepensioenregeling, is dat ook zij geconfronteerd worden met een inkomensgat waarop zij niet hebben kunnen anticiperen als de einddatum van hun vroegpensioenregeling is gebaseerd op de eerder geldende AOW-leeftijd.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de regeling aangepast aan deze wensen. De regeling zal binnenkort in de Staatscourant worden gepubliceerd.

Deel deze pagina: