Kamervragen over aftoppingsgrens pensioen en deeltijdarbeid

De staatssecretaris van Financiën heeft vragen over de deeltijdfactor bij de aftoppingsgrens voor het pensioengevend loon beantwoord. Door de Wet Verlaging maximum opbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen is het niet langer mogelijk om fiscaal gefacilieerd pensioen op te bouwen voor zover het pensioengevend loon hoger is dan € 100.000. Voor mensen die in deeltijd werken moet deze zogenaamde aftoppingsgrens naar rato worden gehanteerd. Door rekening te houden met de deeltijdfactor kan een werknemer die in deeltijd werkt niet meer pensioen opbouwen dan een werknemer die voltijds werkt en in totaal hetzelfde loon verdient.

In zijn antwoord geeft de staatssecretaris aan dat van discriminatie naar arbeidsduur geen sprake is door deze regeling. Omdat er geen discriminatie naar arbeidsduur is, leidt de aftoppingsgrens ook niet tot indirecte discriminatie naar geslacht. De vragenstellers meenden dat dit het geval kon zijn omdat meer vrouwen dan mannen in deeltijd werken en daardoor meer last zouden kunnen ondervinden van de aftopping naar rato van het dienstverband.

Deel deze pagina: