Schorsing non-concurrentiebeding

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) geldt als uitgangspunt dat een overeengekomen non-concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet rechtsgeldig is. Een non-concurrentiebeding in een contract voor bepaalde tijd is wel rechtsgeldig als het vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen noodzakelijk is. Dat moet blijken uit de schriftelijke motivering van het beding. De zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen en de reden waarom deze belangen tot een uitzondering op de hoofdregel moeten leiden moeten duidelijk zijn omschreven. De wetsgeschiedenis biedt weinig aanknopingspunten voor de invulling van het begrip ‘zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang’.

De kantonrechter Amsterdam heeft op verzoek van een werknemer het in zijn arbeidsovereenkomst opgenomen non-concurrentiebeding geschorst. Volgens de kantonrechter had de werkgever onvoldoende aannemelijk gemaakt welke zwaarwegende bedrijfsbelangen het non-concurrentiebeding nodig maakten.

Deel deze pagina: