Geen nagekomen bedrijfsbate

Bij de beëindiging van een bedrijf gaan de tot het ondernemingsvermogen behorende zaken over naar het privévermogen van de ondernemer. Onder omstandigheden kan het zijn dat een of meer bedrijfsmiddelen blijven behoren tot het verplichte ondernemingsvermogen. Een voorbeeld daarvan is het aanhouden van een bedrijfsmiddel in afwachting van een geschikt moment voor verkoop. Het bij die uitgestelde verkoop behaalde resultaat vormt een nagekomen bedrijfsbate.

De Belastingdienst legde over 2009 een navorderingaanslag inkomstenbelasting op aan een voormalige ondernemer. De navorderingsaanslag had betrekking op het bij verkoop van een perceel grond behaalde voordeel. Volgens de Belastingdienst betrof het een nagekomen bedrijfsbate. In 2004 had de ondernemer zijn bedrijf ingebracht in een BV. Bij die gelegenheid was de tot het ondernemingsvermogen behorende grond overgegaan naar privé. Het standpunt van de Belastingdienst hield in dat de ondernemer al voor de bedrijfsbeëindiging het plan zou hebben gehad om de grond als bouwgrond te verkopen. De ondernemer was in 2006 door de provincie benaderd met de vraag of hij geïnteresseerd was om de voormalige bedrijfsgrond tot bouwgrond te maken.

Hof Den Bosch was van oordeel dat het voornemen om de grond te verkopen niet eerder dan in 2006 was ontstaan. Dat betekende dat het perceel na de staking van de onderneming in 2004 terecht naar het privévermogen was gegaan en dat het bij de verkoop behaalde resultaat geen nagekomen bedrijfsbate was.

Deel deze pagina: