Samenvoeging RDA en WBSO

Omdat het bedrijfsleven signalen over tekortkomingen in de RDA had afgegeven heeft het kabinet onderzocht of het mogelijk is om de RDA en de WBSO samen te voegen. De bedoeling is dat er één fiscale regeling komt die wordt verrekend met de loonheffing. Deze integratie moet leiden tot vereenvoudiging van de aanvraagprocedure en van de uitvoering van de regeling door de Belastingdienst. De nieuwe regeling zal worden opgenomen in het Belastingplan 2016 en per 1 januari 2016 in werking kunnen treden.

De nieuwe, geïntegreerde, regeling wordt een afdrachtvermindering met als grondslag alle kosten van speur- en ontwikkelingswerk. Het kabinet denkt aan een regeling met twee schijven. Voor de eerste schijf tot een bedrag van € 300.000 zou dan een aftrek van 30% gelden (voor starters 40%). Voor het meerdere boven het bedrag van € 300.000 geldt een aftrek van 15%. De verdeling over de bedrijven blijft dan in grote lijnen gelijk aan de situatie met een aparte WBSO en RDA. De nieuwe regeling zal de naam WBSO krijgen.

Deel deze pagina: