Rangschikking meerdere werkzaamheden

De opbrengst van werkzaamheden die niet in een onderneming of in dienstbetrekking worden verricht is belast in box 1 van de inkomstenbelasting. Tot de werkzaamheden worden gerekend het rendabel maken van vermogen op een wijze die normaal, actief vermogensbeheer te buiten gaat en het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen aan een vennootschap waarin de terbeschikkingsteller een aanmerkelijk belang heeft.

Hof Den Haag moest onlangs oordelen over een situatie waarin meerdere werkzaamheden samenvielen. De procedure had betrekking op de verhuur van een bedrijfspand. De eigenaar verrichtte vanaf de aanschaf eigenhandig diverse werkzaamheden aan het pand. Daarnaast verrichtte hij bijkomende diensten voor de huurders. Aanvankelijk werd het pand verhuurd aan BV’s waarin de eigenaar een aanmerkelijk belang had. In 2010 werd die verhuur beëindigd. De eigenaar verbouwde het pand in dat jaar en zocht en vond nieuwe huurders. De Belastingdienst meende dat door het einde van de terbeschikkingstelling aan de BV’s het pand van box 1 naar box 3 moest overgaan. Het hof vond dat de eigenaar voldoende aannemelijk had gemaakt dat de door hem aan het pand uitgevoerde werkzaamheden van dien aard en omvang waren dat zij normaal, actief vermogensbeheer overstegen. Omdat deze werkzaamheden al bij de aanschaf waren begonnen en steeds waren voortgezet, was volgens het hof niet de wetsbepaling waarin de terbeschikkingstelling is geregeld van toepassing. Die bepaling is niet meer dan een uitbreiding van de categorie resultaat uit overige werkzaamheden en is alleen van toepassing als is voldaan aan formele criteria. De toepassing van de daaraan voorafgaande wetsbepaling is niet afhankelijk van formele criteria, maar van de aard en omvang van de door een belastingplichtige feitelijk verrichte werkzaamheden.
In deze casus hield dat in dat de beëindiging van de terbeschikkingstellingsregeling in 2010 niet van belang was omdat de eigenaar van het pand zijn werkzaamheden met betrekking tot het pand na die datum heeft voortgezet. Er was dus geen sprake van de beëindiging van een werkzaamheid.

Deel deze pagina: