Kamerbrief over herziening belastingstelsel

De staatssecretaris van Financiën heeft een brief over de herziening van het belastingstelsel naar de Tweede Kamer gestuurd. Naar verwachting is er komend jaar ruimte voor een netto lastenverlichting van € 5 miljard. Het is de bedoeling om deze lastenverlichting ten goede te laten komen van werkenden. Zij gaan er gemiddeld 1,5% tot 3% in koopkracht op vooruit. Volgens het kabinet wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om mensen in dienst te nemen en wordt ook de stap naar werken of meer werken aantrekkelijker. De lastenverlaging wordt in een aantal maatregelen uitgewerkt.

  • De inkomensafhankelijke combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag gaan omhoog om de arbeidsparticipatie van ouders met jonge kinderen te bevorderen.
  • De arbeidskorting voor inkomens tot ongeveer € 50.000 gaat omhoog.
  • De tarieven in de tweede en derde schijf van de loon- en inkomstenbelasting gaan circa 2%-punt omlaag. Daarnaast wordt de derde schijf verlengd waardoor het toptarief van 54% bij een hoger inkomen van toepassing wordt.
  • De afbouw van de algemene heffingskorting wordt volledig.

In de brief kondigt de staatssecretaris aan dat het kabinet aan maatregelen werkt om onbedoelde belastingontwijking door dga’s tegen te gaan.

De forfaitaire vermogensrendementheffing van box 3 zal niet verdwijnen omdat belastingheffing over het werkelijk gerealiseerde rendement voor de Belastingdienst niet uitvoerbaar is. Het kabinet komt met een alternatief waarin het rendement per categorie kan worden aangepast aan in de markt gerealiseerde rendementen. Het tarief van 30% blijft.

Een verdere verlaging van de lasten op arbeid is mogelijk door uniformering van het btw-tarief. Het lage tarief zou dan alleen nog gelden voor voedingsmiddelen.

Eigen en vreemd vermogen in de vennootschapsbelasting worden fiscaal verschillend behandeld. Het kabinet ziet mogelijkheden voor een meer gelijke behandeling. De opbrengst daarvan kan gebruikt worden om het tarief van de vennootschapsbelasting te verlagen.

Verruiming van de gemeentelijk belastingen is ook een mogelijkheid om de lasten op arbeid te verminderen.

Deel deze pagina: