Verdrag Marokko sociale zekerheid

Nederland onderhandelt met Marokko over aanpassing van het onderlinge verdrag op het terrein van de sociale zekerheid. Eerder sprak de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de verwachting uit dat er inmiddels een akkoord zou zijn. Dat is echter niet het geval. Er is meer tijd nodig dan was voorzien. De minister verzoekt de Tweede Kamer om de opschorting van de behandeling van het wetsvoorstel tot goedkeuring van het voornemen om het bestaande verdrag op te zeggen te handhaven. De minister deelt de Kamer mee dat de Raad van State vindt dat toepassing van het woonlandbeginsel in de sociale zekerheid op het kindgebonden budget voor inwoners van Marokko de rechterlijke toets niet kan doorstaan.

Deel deze pagina: