Modelcontracten zzp’ers door Tweede Kamer

Naar alle waarschijnlijkheid zal de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) per 1 januari 2016 definitief worden vervangen door een stelsel van modelcontracten voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). De Tweede Kamer heeft dit plan onlangs aangenomen.

Meer verantwoordelijkheid bij opdrachtgever

Door de nieuwe wet wordt de VAR-systematiek vervangen door door de Belastingdienst goedgekeurde modelcontracten. Als uw onderneming met een zzp’er zo’n modelcontract sluit en ook daadwerkelijk in overeenstemming met het contract werkt, is uw onderneming gevrijwaard van het afdragen van loonheffingen voor die zelfstandige. Doordat uw onderneming een grote rol heeft in de keuze en invulling van het contract, wordt uw verantwoordelijkheid voor het al dan niet afdragen van loonheffingen ook groter.
Het doel van de nieuwe wet is om schijnconstructies met zzp’ers aan te pakken. Op dit moment is maar moeilijk te controleren of een opdrachtnemer met een VAR-dga of VAR-wuo ook werkelijk een echte zelfstandige is. Het wetsvoorstel wordt nu aan de Eerste Kamer voorgelegd. Het is de bedoeling dat de wet per 1 januari 2016 van kracht wordt.

Voorwaarden

Als in de VAR staat dat de Belastingdienst de inkomsten aanmerkt als winst uit onderneming (VAR-wuo) of voor rekening en risico van een eigen vennootschap (VAR-dga) en u houdt zich aan onderstaande voorwaarden, dan heeft u de zekerheid dat u over de beloning geen loonheffingen hoeft in te houden en af te dragen.

  • De omschrijving van de werkzaamheden in de VAR komt inhoudelijk overeen met de werkzaamheden die de opdrachtnemer voor u verricht.
  • Hij verricht de werkzaamheden binnen de geldigheidsduur van de VAR.
  • U heeft zijn identiteit vastgesteld.
  • U bewaart een kopie van de VAR en van een geldig identiteitsbewijs bij uw administratie.
Deel deze pagina:
Geschreven door