Toepassing thincapregeling op geactiveerde rente

Tot en met 2012 kende de vennootschapsbelasting de zogenaamde thincapregeling. Die regeling betrof een beperking van de aftrek van rente wanneer een vennootschap in een jaar teveel vreemd vermogen had. De aftrekbeperking had betrekking op de totaalwinst van een vennootschap. De totaalwinst wordt met toepassing van de regels van goed koopmansgebruik over de jaren verdeeld. Het totaal van de jaarwinsten is in beginsel gelijk aan de totaalwinst over de gehele levensduur van een onderneming.

Een BV financierde haar onderhanden werk door middel van een lening van een met haar verbonden lichaam. In 2006 moest de BV € 155.520 aan rente over de lening betalen. In 2007 ging het om een bedrag aan rente van € 93.010. Deze bedragen werden bij het onderhanden werk geactiveerd. Zowel in de aangifte vennootschapsbelasting 2006 als in de aangifte 2007 merkte de BV een deel van de rente aan als niet-aftrekbaar. Bij het opleggen van de aanslagen volgde de inspecteur dat standpunt. De BV maakte vervolgens bezwaar tegen de aanslagen omdat zij ten onrechte de renteaftrekbeperking zou hebben toegepast. De bezwaren werden afgewezen waarna de BV in beroep ging bij de rechtbank. Volgens de rechtbank was de renteaftrekbeperking in beide jaren niet van toepassing. De inspecteur ging tegen beide uitspraken in hoger beroep, maar trok het hoger beroep voor het jaar 2006 in.

Hof Den Bosch was van oordeel dat door een wetswijziging per 1 januari 2007 de verschuldigde rente niet meer geactiveerd mag worden als onderdeel van het onderhanden werk maar rechtstreeks over de verlies- en winstrekening moet lopen. Op die verschuldigde rente kan de renteaftrekbeperking worden toegepast aldus het hof. De renteaftrekbeperking was niet van toepassing op de over het jaar 2006 verschuldigde rente.

In cassatie oordeelde de Hoge Raad als volgt. Ook wanneer rente wordt geactiveerd is sprake van rente die zonder toepassing van de renteaftrekbeperking de totaalwinst van een BV zou verminderen. Ook in het jaar waarin de rente per saldo niet ten laste van de jaarwinst komt, telt een dergelijke schuld mee bij de renteaftrekbeperking. Dit strookt met de bedoeling van de wetgever. De over 2007 verschuldigde financieringsrente moest bij de winst van de BV over dat jaar worden geteld omdat in 2007 sprake was van een teveel aan vreemd vermogen. Herstel in 2007 van het in 2006 ten onrechte niet toepassen van de renteaftrekbeperking is niet mogelijk.

Deel deze pagina: