Start onderneming met behoud van uitkering

Het is mogelijk om met behoud van een WW-uitkering een onderneming te starten. De uitkering wordt in de startperiode als voorschot betaald. 70% van de inkomsten als zelfstandige wordt in mindering gebracht op de uitkering die tijdens de startperiode wordt betaald.

Iemand, die vanuit een uitkeringssituatie een eigen onderneming begon, moest een deel van de WW-uitkering over de startperiode terugbetalen. Er volgde een procedure over de vaststelling van het inkomen op basis waarvan de hoogte van het terug te betalen bedrag werd bepaald. Volgens de ondernemer moest worden uitgegaan van de belastbare winst, dus na toepassing van de ondernemersaftrek. Volgens de regeling van het UWV wordt de belastbare winst echter verhoogd met de ondernemersaftrek. Volgens de Centrale Raad van Beroep is de ondernemer door het UWV mogelijk op het verkeerde been gezet omdat het UWV niet expliciet heeft gezegd dat de ondernemersaftrek onderdeel van het inkomen vormde. Toch is de ondernemersaftrek terecht meegenomen als onderdeel van het inkomen dat in mindering wordt gebracht op de WW-uitkering. Dat volgt uit het Inkomstenbesluit Werkloosheidswet, waarin is bepaald dat het inkomen de belastbare winst uit onderneming vermeerderd met de ondernemersaftrek is. Uit een eerdere uitspraak van de Centrale Raad van Beroep volgt dat dit ook geldt wanneer niet expliciet in een brochure of besluit is vermeld dat de belastbare winst moet worden vermeerderd met de ondernemersaftrek.

Deel deze pagina: