Einde terbeschikkingstelling

Bij de Hoge Raad is een procedure aanhangig over de vraag op welk moment in een specifiek geval de terbeschikkingstellingsregeling is geëindigd. De procedure betreft een bedrijfspand dat door de eigenaar werd verhuurd aan een BV waarin hij een indirect aandelenbelang had. Aan de toepassing van de terbeschikkingstellingsregeling kwam een einde toen het aandelenbelang werd vervreemd. Het belang werd verkocht bij een koopovereenkomst van 3 juli 2007. Volgens de koopovereenkomst kwamen de aandelen echter met terugwerkende kracht tot 31 december 2006 voor rekening en risico van de koper. De eigenaar van het pand meent dat de datum van risico-overgang van de aandelen bepalend is. Volgens de staatssecretaris is het moment waarop de koopovereenkomst tot stand is gekomen bepalend.

Over het moment waarop de terbeschikkingstellingsregeling begint of eindigt is al eerder jurisprudentie van de Hoge Raad verschenen. Daaruit volgt dat deze regeling kan beginnen nog voor een vermogensbestanddeel feitelijk ter beschikking is gesteld. Anderzijds kan de terbeschikkingstellingsregeling ook nog doorlopen na de beëindiging van de feitelijke terbeschikkingstelling. Het tijdstip waarop een aanmerkelijk belang wordt vervreemd is volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad het tijdstip waarop de verkoopovereenkomst perfect is geworden. Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad is terugwerkende kracht in een verkoopovereenkomst fiscaal niet van belang.
De Advocaat-generaal (A-G) bouwt in zijn conclusie daarop voort. Hij stelt vast dat het pand tot aan het moment van het sluiten van de verkoopovereenkomst van de aandelen feitelijk aan de BV ter beschikking is gesteld. Een dergelijke feitelijke terbeschikkingstelling kan niet met terugwerkende kracht ongedaan worden gemaakt. Ook de aandelen en daarmee de aanmerkelijkbelangpositie van de eigenaar van het pand zijn niet met terugwerkende kracht tot 31 december 2006 overgedragen. Volgens de A-G is de terbeschikkingstelling van het pand op 3 juli 2007 geëindigd.

Deel deze pagina: