Fout parkeren niet belast

Volgens de gemeentelijke verordening Parkeerbelasting 1991 van Amsterdam geldt voor het hele grondgebied van de gemeente het fiscale parkeerregime. Parkeerbelasting is verschuldigd voor het parkeren van een voertuig op openbaar toegankelijke terreinen en weggedeelten. Er is geen parkeerbelasting verschuldigd wanneer parkeren volgens een wettelijk voorschrift verboden is.

Hof Amsterdam heeft een naheffingsaanslag parkeerbelasting vernietigd die was opgelegd voor het parkeren buiten parkeervakken. De auto van de belanghebbende stond geparkeerd op het trottoir. Ter plekke gold buiten de parkeervakken een parkeerverbod. Volgens het hof heeft het belastbare feit, te weten parkeren in de zin van de verordening Parkeerbelasting, zich niet voorgedaan. De naheffingsaanslag was daarom ten onrechte opgelegd. De rechtbank had eerder anders beslist. Volgens de rechtbank had de belanghebbende niet bewezen dat ter plekke een parkeerverbod gold.

Deel deze pagina:
Geschreven door