Verrekening met salaris

Een belangrijk uitgangspunt van het arbeidsrecht is dat een werknemer slechts bij opzet of bewuste roekeloosheid van zijn kant aansprakelijk is voor aan de werkgever toegebrachte schade. Een ander uitgangspunt is dat de werkgever zich moet houden aan de eisen van goed werkgeverschap. Deze beide uitgangspunten kunnen verhinderen dat een werkgever door hem geleden schade op zijn werknemer verhaalt.

Volgens de door een werkgever opgestelde werkinstructie waren zijn werknemers aansprakelijk voor ontstane voorraadverschillen. Onder verwijzing naar deze werkinstructie werd bij het einde van het dienstverband van een werknemer een bedrag van € 3.100 verrekend met het salaris van de werknemer. De werknemer spande een procedure aan bij de kantonrechter. Volgens de kantonrechter wist de werkgever niet te bewijzen dat hij dit bedrag mocht inhouden op het salaris van de werknemer.

De werkgever ging in hoger beroep tegen de uitspraak van de kantonrechter. In hoger beroep was in geschil of de werknemer was gebonden aan de werkinstructie. Omdat de aansprakelijkheid voor voorraadverschillen verder strekt dan de normale bevoegdheid van de werkgever om aanwijzingen te geven, had de werknemer uitdrukkelijk daarmee in moeten stemmen. In de arbeidsovereenkomst werd niet verwezen naar de werkinstructie. Wel werd verwezen naar het arbeidsreglement, maar ook daarin ontbrak een verwijzing naar de werkinstructie. Dat de werknemer separaat met de werkinstructie heeft ingestemd bleek nergens uit. Het hof wees het hoger beroep van de werkgever af.

Deel deze pagina:
Geschreven door