Verzoek voorwaardelijke ontbinding

Een werkgever verzocht de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst met een van zijn werknemers per zekere datum te ontbinden, voor zover deze nog mocht bestaan. Volgens de werkgever zou de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigen bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Het antwoord op de vraag of dat het geval is, is echter voorbehouden aan de bodemrechter.
Anders dan de werkgever meende is de omstandigheid dat een werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt geen wijziging in de omstandigheden waarop een ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan worden gebaseerd. Toewijzing op deze grond zou het instellen van een bodemprocedure door de werknemer zinloos maken.

Deel deze pagina: