Uitdrukkelijke intrekking bezwaarschrift

De indiener van een bezwaar- of beroepschrift kan dat schriftelijk intrekken. Een uitdrukkelijke intrekking van een bezwaar- of beroepschrift kan niet ongedaan gemaakt worden. Intrekking is mogelijk door gebruik te maken van een zogenaamd reactieformulier. Door op dat formulier aan te kruisen dat voor intrekking van het bezwaar- of beroepschrift wordt gekozen en het formulier vervolgens te ondertekenen en terug te sturen is sprake van een uitdrukkelijke intrekking.

Deel deze pagina: