Niet de vereiste aangifte gedaan

Wanneer vast staat dat iemand niet de vereiste aangifte heeft gedaan, heeft dat tot gevolg dat bij bestrijding van de opgelegde aanslag de bewijslast voor de onjuistheid van de aanslag bij de belastingplichtige wordt gelegd. Iemand heeft niet de vereiste aangifte inkomstenbelasting gedaan wanneer de aangifte zodanige gebreken bevat dat de volgens de aangifte verschuldigde belasting aanzienlijk lager is dan de werkelijk verschuldigde belasting. Het door de onjuiste aangifte niet geheven bedrag moet zowel absoluut als relatief aanzienlijk zijn. Daarnaast moet de belastingplichtige zich bewust zijn van de inhoudelijke gebreken in de aangifte.

Volgens de Hoge Raad is een bedrag van € 2.101 aan meer verschuldigde belasting op een belastingbedrag volgens de aangifte van € 8.938 zowel absoluut als relatief aanzienlijk. Hof Den Bosch oordeelde eerder dat dit niet het geval was. Hof Arnhem-Leeuwarden moet de zaak nu inhoudelijk verder behandelen.

Deel deze pagina: