Kloostercomplex gold als woning voor overdrachtsbelasting

Het reguliere tarief van de overdrachtsbelasting bedraagt 6%. Voor woningen geldt een laag tarief van 2%. Volgens de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel dat het verlaagde tarief introduceerde, worden als woning aangemerkt onroerende zaken die op het moment van de juridische overdracht zijn bestemd voor bewoning. De feitelijke bewoning van een onroerende zaak houdt niet automatisch in dat de zaak naar zijn aard is bestemd voor bewoning. Tijdelijke leegstand ontneemt aan een onroerende zaak niet het karakter van woning.

Een gebouwencomplex, dat ondermeer bestond uit een voormalig klooster en in gebruik was voor studentenhuisvesting, is door de rechtbank aangemerkt als woning. De feitelijke bestemming van het complex betrof wonen. In het verleden werd het complex in zijn geheel gebruikt voor bewoning.

Deel deze pagina: