Ontbinding zonder vergoeding

De kantonrechter heeft op verzoek van een werkgever een arbeidsovereenkomst met een van diens werknemers ontbonden. De vestiging van het bedrijf van de werkgever waar de werknemer werkte was door brand vernietigd. Om de werknemer aan het werk te houden, had de werkgever geprobeerd hem te detacheren bij een van zijn franchisenemers in de woonplaats van de werknemer. De franchisenemer was bereid de werknemer op termijn een vast contract aan te bieden. De werknemer accepteerde dit voorstel niet. Ook een voorstel tot beëindiging onder betaling van een vergoeding accepteerde de werknemer niet. Volgens de kantonrechter heeft de werknemer meerdere redelijke alternatieven afgewezen. Omdat ook de werknemer zich neerlegde bij de conclusie dat er geen werkplek voor hem was bij de werkgever, was ontbinding van de arbeidsovereenkomst onvermijdelijk. De kantonrechter wees het verzoek toe zonder vergoeding. De opstelling van de werknemer behoort volgens de kantonrechter niet te worden beloond met een vergoeding.

Deel deze pagina: