Ontslag op staande voet wegens verduistering bescheiden

Ontslag op staande voet is een zo zwaar middel dat het niet licht mag worden ingezet. Een werkgever zal zich eerst moeten afvragen of hij al het mogelijke heeft gedaan om het ontslag te vermijden. Bij de beoordeling van een ontslag op staande voet moeten alle omstandigheden van het geval in onderling verband in aanmerking worden genomen. Persoonlijke omstandigheden van de werknemer, zoals leeftijd, de aard en duur van het dienstverband en de gevolgen van het ontslag op staande voet moeten in de beoordeling worden betrokken.

Hof Den Bosch oordeelde in een voorkomend geval dat de beoordeling van alle omstandigheden ertoe zal leiden dat in een bodemprocedure het ontslag op staande voet als een te zwaar middel zal worden beschouwd. Het hof kwam tot zijn oordeel in hoger beroep tegen een vonnis in kort geding.
De werkgever had een werknemer op staande voet ontslagen omdat hij exploten van onder de werkgever gelegd beslag op zijn loon zou hebben verduisterd.

Tijdens de vakantie van de werknemer vond de werkgever de deurwaardersexploten in een bureaula van de werknemer. De deurwaarder had beide beslagexploten overhandigd aan de werknemer. De werknemer voerde aan dat hij de personeelsadviseur van zijn werkgever direct op de hoogte had gesteld van het eerste exploot. Het formulier loonbeslag is door de personeelsadviseur namens de werkgever ingevuld en ondertekend geretourneerd. Daardoor was de werkgever dus op de hoogte van het gelegde loonbeslag. In hoger beroep erkende de werkgever dat de personeelsadviseur op de hoogte was van het loonbeslag. Het tweede exploot van de deurwaarder heeft de werknemer niet aan zijn werkgever overhandigd maar in zijn bureaulade gelegd. Daardoor was sprake van het achterhouden van relevante stukken. De werkgever heeft niet gesteld dat het uitsluitend achterhouden van het tweede exploot op zichzelf al een dringende reden voor ontslag op staande voet was. Dat viel ook niet uit de ontslagbrief af te leiden. Daarom oordeelde het hof dat de werknemer terecht een beroep deed op de vernietigbaarheid van het ontslag op staande voet.

Deel deze pagina: