Werkgever hoeft loon van gedetineerde zieke werkneemster niet te betalen

Uitgangspunt van het arbeidsrecht is dat wanneer geen arbeid wordt verricht, de werkgever geen loon hoeft te betalen. Op dit uitgangspunt geldt een uitzondering voor de situatie waarin een werknemer door ziekte niet in staat is om te werken. Bij een combinatie van ziekte en andere oorzaken die verhinderen dat de werknemer werkt, moet beoordeeld worden wat de primaire oorzaak is van de verhindering om te werken.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde dat een werkgever geen loon hoefde te betalen aan een zieke werkneemster die gedetineerd was. De primaire oorzaak voor de onmogelijkheid om te werken was niet haar ziekte maar de detentie. Volgens het hof werd daardoor elke mogelijkheid tot werken fundamenteel geblokkeerd. Onder deze omstandigheden vormt ziekte geen uitzondering op de hoofdregel van het arbeidsrecht.

Deel deze pagina: