Uitvoering Participatiewet

In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat er tussen nu en 2026 125.000 banen komen voor mensen die door een arbeidsbeperking niet in staat zijn het minimumloon te verdienen. In eerste aanleg zijn deze banen bestemd voor Wajongers en voor mensen die op de wachtlijst staan voor de sociale werkvoorziening. De ministerraad is akkoord met een wetsvoorstel waarin de verschillen bij het afsluiten van no-risk polissen en het aanbieden van mobiliteitsbonussen worden opgeheven. Nu maakt het nog een verschil of iemand via het UWV of via de gemeente naar een plek op de arbeidsmarkt wordt geholpen. Het wetsvoorstel moet werkgevers meer duidelijkheid geven over het pakket van ondersteunende instrumenten bij de invulling van extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. De tekst van het wetsvoorstel wordt bekend gemaakt wanneer het wordt ingediend bij de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat de wijzigingen per 1 januari 2016 in werking treden.

Deel deze pagina: