Gewijzigd besluit juridische fusie

De staatssecretaris van Financiën heeft een herzien besluit met het beleid over de juridische fusie in de vennootschapsbelasting gepubliceerd. De aanpassing van het besluit hangt samen met de nieuwe besluiten over afsplitsing en zuivere splitsing. De volgende in die besluiten opgenomen regelingen zijn ook opgenomen in het besluit over de juridische fusie:

  • de goedkeuring voor het meegeven van voorwaartse verliesverrekening is uitdrukkelijk van toepassing verklaard bij toepassing van de fiscale faciliteit voor te late verzoeken;
  • de herwaardering bij de schuldenaar van een verdwijnende vordering is niet langer beperkt tot de nominale waarde;
  • de samenloop met de innovatiebox is opgenomen in een aparte voorwaarde.
Deel deze pagina: