Besluit zuivere splitsing

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit met het beleid op het gebied van de vennootschapsbelasting voor de zuivere splitsing van rechtspersonen gepubliceerd. Bij de zuivere splitsing houdt de splitsende rechtspersoon op te bestaan. Voor de vennootschapsbelasting wordt de zuivere splitsing aangemerkt als een overdracht van vermogensbestanddelen. Voor eenvoudige gevallen biedt de wet een faciliteit voor de winst die daarbij wordt behaald. In andere gevallen verleent de inspecteur op verzoek en onder voorwaarden een faciliteit.

De staatssecretaris heeft goedgekeurd dat de splitsing terugwerkt naar de eerste dag van het boekjaar van de splitsende rechtspersoon. De terugwerkende kracht geldt slechts voor zover de fiscale faciliteit van toepassing is, maar niet voor splitsingen waarop de goedkeuring voor te laat ingediende verzoeken wordt toegepast.
Het besluit bevat verder een goedkeuring voor achterblijvende aanspraken op:

  • voorwaartse verrekening van verliezen;
  • het saldo van de deelnemingsverrekening;
  • het saldo van de verrekening bij buitenlandse ondernemingswinsten.

Het besluit is met bijlagen in de Staatscourant gepubliceerd en met terugwerkende kracht tot 27 januari 2015 in werking getreden.

Deel deze pagina: