Besluit juridische afsplitsing

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit met het beleid voor de regeling van de juridische afsplitsing in de vennootschapsbelasting gepubliceerd. Anders dan bij een juridische splitsing blijft bij een juridische afsplitsing de splitsende vennootschap bestaan. De juridische afsplitsing wordt voor de vennootschapsbelasting gezien als een overdracht van vermogensbestanddelen. Voor de daarmee behaalde winst geldt een faciliteit. In dit besluit is uitdrukkelijk aangegeven dat de goedkeuring om de afsplitsing fiscaal terugwerkende kracht te verlenen niet geldt voor zover moet worden afgerekend.

Het besluit bevat een toelichting op de samenloop tussen afsplitsing en de opwaarderingsreserve. Verder zijn voorwaarden voor de innovatiebox, de objectvrijstelling, de deelnemingsverrekening en de verrekening bij buitenlandse ondernemingswinsten aan het besluit toegevoegd en zijn de afrekeningvoorwaarden samengevoegd. Op grond van een goedkeurende regeling kan de faciliteit ook worden toegepast wanneer het verzoek daartoe te laat is ingediend.

Deel deze pagina: