Starter ten onrechte aangemerkt als kleine werkgever

Een nieuw opgerichte BV meldde zich aan als nieuwe werkgever bij de Belastingdienst. De BV verwachtte in 2014 aan premieplichtig loon een bedrag van € 4.000.000 te zullen betalen bij een geschat aantal werknemers van 300. Bij een premieplichtig loon van € 4.000.000 is in beginsel sprake van een grote werkgever. De Belastingdienst merkte de BV aan als kleine werkgever vanwege het ontbreken van loongegevens over het jaar 2012.

Volgens de toelichting bij het Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2014 geldt voor een grote werkgever die in 2012, 2013 of 2014 is gestart het zogenaamde rekenpercentage en voor een kleine werkgever die in 2012, 2013 of 2014 is gestart de voor hem geldende sectorale premie. Volgens de BV heeft deze passage het in rechte te beschermen vertrouwen gewekt dat zij aangemerkt moet worden als een grote werkgever voor wie de (lagere) rekenpercentages gelden.
De rechtbank was van oordeel dat het vertrouwensbeginsel is geschonden. De rechtbank vond niet van belang dat de tekst van het besluit afwijkt van de wettekst. De Belastingdienst heeft de BV ten onrechte aangemerkt als een kleine werkgever. Het gedifferentieerde premiepercentage Werkhervattingskas was te hoog vastgesteld.

Deel deze pagina: