Voortgang wetsvoorstel goedkeuring belastingverdrag Duitsland

Bij de Eerste Kamer is het wetsvoorstel ter goedkeuring van het nieuwe belastingverdrag met Duitsland in behandeling. De staatssecretaris van Financiën heeft een Nadere Memorie van Antwoord naar de Kamer gestuurd. In deze memorie worden met name vragen op pensioengebied beantwoord.

Het Nederlandse uitgangspunt in verdragsonderhandelingen voor pensioenen en lijfrenten is volledige heffing in de bronstaat. De andere verdragspartner kan afwijkende wensen hebben. De uitkomst is een compromis, afhankelijk van de concrete situatie. Zo bepaalt het nieuwe verdrag met Duitsland dat bij pensioeninkomsten tot € 15.000 uitsluitend belastingheffing in de woonstaat plaats vindt. In het belastingverdrag met België van 2001 is de grens gesteld op een bedrag van € 25.000.
Het nieuwe verdrag bevat een algemene overgangsregeling van één jaar. Naast die regeling bevat de goedkeuringswet een eenzijdige aanvullende overgangsregeling. Deze bijzondere overgangsregeling moet voor in Duitsland wonende pensioengenieters met hogere pensioeninkomens een meer geleidelijke overgang naar de nieuwe situatie bewerkstelligen, omdat vooral in die gevallen het nieuwe verdrag tot een hogere belastingdruk kan leiden.

Deel deze pagina: