Informatieplicht voormalige ANBI’s

De Belastingdienst maakt voormalige Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) attent op hun informatieplicht. Het gaat om instellingen waarvan de ANBI-status op of na 1 januari 2013 is vervallen en die op dat moment meer dan € 25.000 bezaten. Deze voormalige ANBI’s moeten de Belastingdienst jaarlijks informeren over:

  • het verloop van het ANBI-vermogen vanaf het moment dat de ANBI-status eindigde;
  • het bedrag dat de instelling uitgaf aan ANBI-doelstellingen;
  • de bedragen en de ontvangers van schenkingen.

Het opgaafformulier voor deze gegevens over boekjaar 2013 is te vinden op www.belastingdienst.nl/anbi. Het ingevulde formulier moet vóór 1 mei 2015 worden ingediend. De gegevens over boekjaar 2014 moeten vóór 1 september 2015 zijn ingediend. Het opgaafformulier 2014 is nog niet beschikbaar.

Deel deze pagina: