Geactualiseerd besluit loon, vergoedingen en verstrekkingen

De staatssecretaris van Financiën heeft een beleidsbesluit over loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen geactualiseerd. De wijzigingen zijn grotendeels het gevolg van het vervallen van de overgangsregeling voor werkgevers die nog geen gebruik maakten van de werkkostenregeling en van de aanpassing van de Uitvoeringsregeling Loonbelasting 2011 met ingang van 1 januari 2015. Onderdelen die achterhaald zijn of een voorlichtend karakter hebben zijn vervallen.

Deel deze pagina: