Landbouwnormen 2014

De Belastingdienst heeft de Landelijke Landbouwnormen 2014 vastgesteld en gepubliceerd. Deze publicatie bevat de normbedragen voor 2014 voor de meest gangbare kostenposten en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor agrarische bedrijven. Deze normen gelden voor ondernemers met agrarische activiteiten in Nederland. Het gebruik van de normen om de jaarwinst te bepalen en te verwerken in de aangiften inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting is verplicht. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag worden afgeweken van de normen. De aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting bevatten de vraag of bij de vaststelling van het resultaat is afgeweken van de Landelijke Landbouwnormen. Wie daarvan afwijkt, moet dat onderbouwen.

Bij eigen verbruik en privégebruik is geen sprake van normen maar van richtlijnen. Afwijken van de richtlijnen is toegestaan mits de ondernemer aannemelijk maakt waarom deze niet toepasbaar zijn.

De normen gelden voor het kalenderjaar 2014 en voor gebroken boekjaren die beginnen in 2014 en eindigen in 2015.

Deel deze pagina: