Perceel grond geen eigen woning

Een echtpaar kocht in 2008 van de ouders van een van de echtgenoten een perceel grond voor € 300.000. De koopovereenkomst bevatte de mogelijkheid van ontbinding. De ontbindingsclausule is in december 2009 ingeroepen. In de aangifte inkomstenbelasting 2008 nam het echtpaar het standpunt in dat het perceel grond een eigen woning was omdat zij daarop een woning wilden bouwen. De rente voor de schuld die was aangegaan voor de verwerving van de grond brachten zij in aftrek. De inspecteur accepteerde de kavel niet als eigen woning.

De rechtbank deelde de opvatting van de inspecteur. De rente was niet aftrekbaar omdat de kavel geen eigen woning was. Wel had de inspecteur bij het aanbrengen van de correctie rekening moeten houden met de onderlinge verdeling die belanghebbende en zijn echtgenote voor de inkomsten uit eigen woning in hun aangifte hadden gekozen. Volgens de rechtbank liep het echtpaar door de ontbindingsclausule geen economisch risico. Voor een eigen woning in de zin van de Wet IB 2001 is vereist dat de waardeverandering de belanghebbende grotendeels aangaat. In hoger beroep nam Hof Arnhem-Leeuwarden het oordeel van de rechtbank over. Het hof merkte verder op dat het perceel grond geen woning in aanbouw was omdat de feitelijke werkzaamheden nog niet waren begonnen.

Deel deze pagina:
Geschreven door